התקנות

אנו מספקים את התקנת המערכות האימרסיביות מתקדמות ביותר במגוון סביבות: משטחי הקרנה אינטראקטיביים, חיישנים, מפזר ריח וטכנולוגיות נוספות.
אנו מבצעים התאמות על פי דרישותיכם ומבצעים התקנות באיכות גבוהה ובסטנדרטים מתקדמים ביותר.