חדר האימרסיבי האינטראקטיבי באוניברסיטת בר אילן

החדר האימרסיבי האינטראקטיבי במכון לטכנולוגיות בחינוך שבאוניברסיטת בר אילן מהווה כלי לימודי וטיפולי מתקדם המספק חוויה ייחודית לילדים המתמודדים עם עיקובים שפתיים ולומדים בתוך מסגרות החינוך המיוחד. בחדר האימרסיבי, מסוג "טוטאלי אימרסיב" הילדים משתתפים בתהליך טיפולי מגוון ומתקדם במיוחד.

החדר מיועד לאפשר להם לחוות את תהליך הלמידה דרך חוויות מרשימות ומעוררות.
המדריכים המנוסים והמיומנים מוכנים לתת את התמיכה הטכנולוגית הטובה ביותר ולהפוך את החדר לסביבה חינוכית וטיפולית, בה הילדים משתלבים בצורה מלאה.